Domov >> Úvod


19. ROČNÍK
CELOSLOVENSKEJ
VÝTVARNEJ
SÚŤAŽE 


Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch,
pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky
organizuje 19. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pod
názvom  t a l e n t * u m e n i e * k u m š t


Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl. Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. 
17. ročník - súťažné práce
17. ročník - víťazné práce
HLASUJ

Každá súťažná práca 19. ročníka výtvarnej súťaže „talent – umenie – kumšt“, zverejnená na internetovej stránke www.tuk.sk má možnosť zúčastniť sa súťaže s internetovým hlasovaním o najkrajšiu prácu, ktorú si zvolia návštevníci internetovej stánky. Víťazná práca získa praktický darček – tablet od hlavného partnera súťaže – www.kubikum.com.

Hlasovanie bude prebiehať od 01.03.2024 - 01.04.2024

Garanti súťaže

 
e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.