Domov >> História >> 15.ročník >> Súťažné práce

Michaela Čebrová

Michaela Čebrová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
Štýlová pohodlnosť
9 ročník
ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 080 01

Diana Lubušká

Diana  Lubušká súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Stromy
9 ročník
ZŠ školská 482, Hliník Nad Hronom 966 01

Lucia Michňová

Lucia Michňová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok, úžitkový, resp. dekoratívny predmet
Kvety vo váze
9 ročník
ZŠ s MŠ Župkov 18, 966 71

Barbora Langová

Barbora Langová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
Lampa Swarovski
8 ročník
ZŠ Školská 2, Holíč, 908 51

Bianka Birdáčová

Bianka Birdáčová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
Valentínska ružová
8 ročník
ZŠ Saratovská, ul. 43, Levice 934 05

Adriana Benedeková

Adriana  Benedeková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok, úžitkový, resp. dekoratívny predmet
Jasná noc
9 ročník
ZUŠ Svätotrojičné Námestie 7, Krupina 963 01

Jana Bódiková

Jana  Bódiková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Mrazivé ráno nad štadiónom
8 ročník
ZŠ L. Novomeského Rúbanisko II/3079, Lučenec 984 03

Natália Štetinová

Natália Štetinová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Non plus ultra
8 ročník
ZŠ Školská 2, Holíč 90851

Viktória Čechová

Viktória  Čechová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Polia oblohy
9 ročník
ZŠ školská 482, Hliník Nad Hronom 966 01

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Na krídlach
9 ročník
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.