Domov >> História >> 5.ročník >> Súťažné práce

Dominika Bicková

Dominika Bicková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového resp. dekoratívneho predmetu
Mreža
9 ročník
Komenského 587/ 15

Paulína Fašangová

Paulína Fašangová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok
Živá tvár
9 ročník
Hrušov 497

Date Christiane

Date Christiane súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh kolekcie šperkov
Návrh šperku
8 ročník
Bisk. Királya 30

Klára Mayerová

Klára Mayerová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh kolekcie šperkov
Náramok-detail
8. a 9. ročník
Štefánikova 99/72

Viera Božiková

Viera Božiková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
MPčL 35

Tereza Tomašovičová

Tereza Tomašovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového resp. dekoratívneho predmetu
Nádoba na morské plody
8. a 9. ročník
Bernolákova 3

Julia Gibalová

Julia Gibalová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok
Zo starej košele nová.
8 ročník
Levoča

Dominika Hyžová

Dominika Hyžová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
Sadová 620

Anita Tajtyová

Anita Tajtyová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh kolekcie šperkov
Vo výklade
9 ročník
Hlavná 24

Tomáš Lím

Tomáš Lím súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh kolekcie šperkov
Pánske šperky
9 ročník
Kláštorné nám. 1

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.