Domov >> Hlasovanie >> Fotografia “ 9. ročník


Hlasovanie bude prebiehať od 02.03.2020 - 10.04.2020.
Ostáva počet hlasov: 5 hlasov
* Poradie diel je náhodne zobrazované. Nesúvisí s počtom hlasov.

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Svetlo v nás
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Veronika Šuchtová

Veronika Šuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Za oknom
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Posvedný súd
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Krása
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Miriam Peťková

Miriam Peťková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zimná ruža
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Monika Kurinská

Monika Kurinská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Anarchia človeka
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Slovenské Pravno 366, Slovenské Pravno 038 22

Zuzana Zrebená

Zuzana Zrebená súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Medzi nebom a zemou - Očný kontakt
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Fraňa Kráľa 838, Žarnovica 966 81

David Pancza

David Pancza súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pohľad cez jesenný list
9. ročník Pridať hlas
ZŠ L. Novomeského Rúbanisko II 3079, Lučenec 984 03

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
VPCYCLING II.
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Karolína Chanečková

Karolína Chanečková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Let
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V korunách
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Natália Miháliková

Natália Miháliková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V objatí už navždy
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Dolná 25, Žarnovica 966 81

Emma Mališová

Emma Mališová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Skoré letné ráno
9. ročník Pridať hlas
ZŠ L. Novomeského Rúbanisko II 3079, Lučenec 984 03

Emma Mališová

Emma Mališová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pýcha Viedne
9. ročník Pridať hlas
ZŠ L. Novomeského Rúbanisko II 3079, Lučenec 984 03

Zuzana Zrebená

Zuzana Zrebená súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Za nebeským Obzorom
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Fraňa Kráľa 838, Žarnovica 966 81

Simona Šimková

Simona Šimková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kalvária
9. ročník Pridať hlas
ZŠ školská 482, Hliník Nad Hronom 966 01

Karolína Chanečková

Karolína Chanečková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
BARBIE
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Miriam Peťková

Miriam Peťková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ľad
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Patrik Hlatký

Patrik Hlatký súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Úroda
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Terézie Vansovej 353/3, Zvoloenská Slatina 962 01

Veronika Šuchtová

Veronika Šuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Symbióza
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Duša
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Anežka Ďurovičová

Anežka Ďurovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V rozkvete
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Karolína Chanečková

Karolína Chanečková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Mráz
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Nádej
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Emma Mališová

Emma Mališová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Oravský pôtočik
9. ročník Pridať hlas
ZŠ L. Novomeského Rúbanisko II 3079, Lučenec 984 03

Kristína Hanicová

Kristína Hanicová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Dotyky jesene
9. ročník Pridať hlas
ZŠ J.A.Komenského, Púchov 020 51

Tamara Vetešková

Tamara Vetešková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zrkadlenie
9. ročník Pridať hlas
ZŠ J.A.Komenského, Púchov 020 51

Karolína Chanečková

Karolína Chanečková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
More oblakov nad Holíčom
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Detail
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Tamara Vetešková

Tamara Vetešková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Metamorfóza plastu
9. ročník Pridať hlas
ZŠ J.A.Komenského, Púchov 020 51

Patrik Hlatký

Patrik Hlatký súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Brána
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Terézie Vansovej 353/3, Zvoloenská Slatina 962 01

Veronika Šuchtová

Veronika Šuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V rozpuku
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Karolína Chanečková

Karolína Chanečková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Nočná breza
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Romana Bakošová

Romana Bakošová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V objatí vetra - Teddy I.
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Patrik Hlatký

Patrik Hlatký súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Schody do oblohy
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Terézie Vansovej 353/3, Zvoloenská Slatina 962 01

Romana Bakošová

Romana Bakošová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
TEDDY II.
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Karolína Chanečková

Karolína Chanečková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Jeseň
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

David Pancza

David Pancza súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Fantázie z dreva
9. ročník Pridať hlas
ZŠ L. Novomeského Rúbanisko II 3079, Lučenec 984 03

Veronika Šuchtová

Veronika Šuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ako slniečko
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Viktória Čechová

Viktória Čechová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Dokonalá silueta
9. ročník Pridať hlas
ZŠ školská 482, Hliník Nad Hronom 966 01

Monika Kurinská

Monika Kurinská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Anarchia
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Slovenské Pravno 366, Slovenské Pravno 038 22

Romana Bakošová

Romana Bakošová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
OUT
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Martina Štullerová

Martina Štullerová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zámok
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

David Pancza

David Pancza súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ostrov na krištáľovej hladine
9. ročník Pridať hlas
ZŠ L. Novomeského Rúbanisko II 3079, Lučenec 984 03

Slávka Sophia Tarčová

Slávka Sophia Tarčová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Lastovičie očakávanie
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša Horná 22, Šaľa 927 01

Kristína Hanicová

Kristína Hanicová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Metamorfóza plastu II.
9. ročník Pridať hlas
ZŠ J.A.Komenského, Púchov 020 51

Zuzana Zrebená

Zuzana Zrebená súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čistá Melanchólia
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Fraňa Kráľa 838, Žarnovica 966 81

Patrik Hlatký

Patrik Hlatký súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Motýl
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Terézie Vansovej 353/3, Zvoloenská Slatina 962 01

Romana Bakošová

Romana Bakošová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
TEDDY III.
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Tajomstvo
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Zuzana Zrebená

Zuzana Zrebená súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V útrobách Tajomstva
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Fraňa Kráľa 838, Žarnovica 966 81

Miriam Janičová

Miriam Janičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Z lásky k moru
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Lucia Michňová

Lucia Michňová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Blesk
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Župkov 18, Župkov 966 71

Katarína Petrášová

Katarína Petrášová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Dáždniky
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Lenka Pevná

Lenka Pevná súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Na potulkách Slovenskom
9. ročník Pridať hlas
ZŠ J.A.Komenského, Púchov 020 51

Karolína Chanečková

Karolína Chanečková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Natália
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Katarína Petrášová

Katarína Petrášová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Opustesný
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Karolína Chanečková

Karolína Chanečková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Šištičky
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Martina Kožinová

Martina Kožinová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Hra červených farieb
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Veronika Šuchtová

Veronika Šuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Tajomné okno
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Michal Dulík

Michal Dulík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Na krídlach
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad 058 01

Nela Lašáková

Nela Lašáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V horách
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Slávka Sophia Tarčová

Slávka Sophia Tarčová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Žltá krása
9. ročník Pridať hlas
ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša Horná 22, Šaľa 927 01

Veronika Šuchtová

Veronika Šuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Odlet
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Romana Bakošová

Romana Bakošová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Gravitácia
9. ročník Pridať hlas
ZUŠ Nová Baňa 5, Nová Baňa 968 01

Tamara Vetešková

Tamara Vetešková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
VPCYCLING
9. ročník Pridať hlas
ZŠ J.A.Komenského, Púchov 020 51

Veronika Šuchtová

Veronika Šuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Západ slnka
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Veronika Šuchtová

Veronika Šuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Za pamiatkami UNESCO
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Nela Lašáková

Nela Lašáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pred búrkou
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Nela Lašáková

Nela Lašáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Západ slnka na mori
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Školská 2, Holíč 908 51

Viktória Čechová

Viktória Čechová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Polia oblohy
9. ročník Pridať hlas
ZŠ školská 482, Hliník Nad Hronom 966 01

Diana Lubušká

Diana Lubušká súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Stromy
9. ročník Pridať hlas
ZŠ školská 482, Hliník Nad Hronom 966 01

Monika Kurinská

Monika Kurinská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Anarchia mrazu
9. ročník Pridať hlas
ZŠ Slovenské Pravno 366, Slovenské Pravno 038 22

David Pancza

David Pancza súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Obor v machu
9. ročník Pridať hlas
ZŠ L. Novomeského Rúbanisko II 3079, Lučenec 984 03

Filip Pelegrini

Filip Pelegrini súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Mrázik
9. ročník Pridať hlas
ZŠ školská 482, Hliník Nad Hronom 966 01

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.