Domov >> Súťažné práce >> Fotografia “ 9. ročník

Adam Dej

Adam Dej súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Majster pavúk
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Adam Dej

Adam Dej súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zelený život
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Adam Dej

Adam Dej súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Najväčší poklad ľudstva
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Adam Horanič

Adam Horanič súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Nekonečno
9. ročník
ZŠ Prešov, Kúpeľná 2, Prešov, 080 01

Adam Horanič

Adam Horanič súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Aspoň vykuknúť
9. ročník
ZŠ Prešov, Kúpeľná 2, Prešov, 080 01

Adam Komara

Adam Komara súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Stopy človeka
9. ročník
ZŠ Prešov, Kúpeľná 2, Prešov, 080 01

Adam Komara

Adam Komara súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Mrazivé odrazy
9. ročník
ZŠ Prešov, Kúpeľná 2, Prešov, 080 01

Adam Ošust

Adam Ošust súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ranný mood
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Adam Ošust

Adam Ošust súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V spleti čiar
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Adam Ošust

Adam Ošust súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Relax tu a teraz
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Adam Ošust

Adam Ošust súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V akcii
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Alan Nguyen

Alan Nguyen súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Vlasy stromu
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Alan Nguyen

Alan Nguyen súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Húsenica
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Alan Nguyen

Alan Nguyen súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Alanova lampa
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Alexandra Zubajová

Alexandra Zubajová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Alexandra Sára Chudá

Alexandra Sára Chudá súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Vo farbe
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Alexandra Sára Chudá

Alexandra Sára Chudá súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Autoportrét
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Alexandra Sára Chudá

Alexandra Sára Chudá súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Farba vo vode
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Alexandra Sára Sára Chudá

Alexandra Sára Sára Chudá súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Jelisej
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Alina Stankovičová

Alina Stankovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Alina Stankovičová

Alina Stankovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Antónia Mihaličková

Antónia Mihaličková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zátišie so šálkou
9. ročník
ZUŠ Partizánske, Námestie SNP 211/32, Partizánske, 958 01

Barbora Mária Mihalkovičová

Barbora Mária Mihalkovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Barbora Mária Mihalkovičová

Barbora Mária Mihalkovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Daniel Horváth

Daniel Horváth súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Púpava
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Daniel Horváth

Daniel Horváth súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Slnko
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Daniel Horváth

Daniel Horváth súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pred zámkom III.
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Daniel Horváth

Daniel Horváth súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kameň
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Daniel Horváth

Daniel Horváth súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pred zámkom II.
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Daniel Horváth

Daniel Horváth súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pred zámkom I.
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 908 51

Daniela Mondec

Daniela Mondec súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Denis Michael Kintler

Denis Michael Kintler súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Elena Dobšovičová

Elena Dobšovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Letná príroda, umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Elena Dobšovičová

Elena Dobšovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Strom v zime, umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Elizabeth Verkinová

Elizabeth Verkinová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Sny
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Elizabeth Verkinová

Elizabeth Verkinová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Okná
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Elizabeth Verkinová

Elizabeth Verkinová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Touch the sky
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Elizabeth Verkinová

Elizabeth Verkinová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Na vlásku
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Filip Bartoš

Filip Bartoš súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Filip Janáč

Filip Janáč súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Jakub Kintler Kintler

Jakub Kintler Kintler súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Obraz
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Jelisej Kuzmín

Jelisej Kuzmín súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Bezpečná vzdialenosť
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Jelisej Kuzmín

Jelisej Kuzmín súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Okná
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Jelisej Kuzmín

Jelisej Kuzmín súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Autoportrét
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Jelisej Kuzmín

Jelisej Kuzmín súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Bokeh
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Karin Tomčíková

Karin Tomčíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Karolína Juranová

Karolína Juranová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Kiara Krapková

Kiara Krapková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Kristián Bojkouský

Kristián Bojkouský súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kam pôjdem?
9. ročník
ZUŠ Partizánske, Námestie SNP 211/32, Partizánske, 958 01

Kristína Manáková

Kristína Manáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Lea Pásztorová

Lea Pásztorová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Uhol Odrazu
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Lea Pásztorová

Lea Pásztorová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Anonymné línie
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Lea Pásztorová

Lea Pásztorová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Uhol pohľadu
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Lea Pásztorová

Lea Pásztorová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Po daždi
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Lilly Urbanová

Lilly Urbanová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Smútok stromov
9. ročník
ZUŠ Nové Mesto nad Váhom, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom, 915 01

Lucas Bevelaqua

Lucas Bevelaqua súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Spektrum
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Mária Struharňanská

Mária Struharňanská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kam smerujeme?
9. ročník
ZŠ Púchov, Komenského 652/50, Púchov, 020 01

Martin Brezáni

Martin Brezáni súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Nebeská krása farieb
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Martin Ragan

Martin Ragan súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Radosť
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Martin Ragan

Martin Ragan súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Osobnosť
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Martin Ragan

Martin Ragan súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Podhľady
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Martin Ragan

Martin Ragan súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Autoportrét
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Martin Ragan

Martin Ragan súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Osobnosť
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Matúš Martinec

Matúš Martinec	súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zvuky mora
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Matúš Martinec

Matúš Martinec	súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zimná krása
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Matúš Martinec

Matúš Martinec	súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Oranžová
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Matúš Martinec

Matúš Martinec	súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zelené more
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Matúš Martinec

Matúš Martinec	súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zore
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Matúš Martinec

Matúš Martinec	súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Večerná prechádzka
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Matúš Martinec

Matúš Martinec súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
,,Stíšenie´´
9. ročník
ZUŠ Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica, 966 81

Matúš Martinec

Matúš Martinec súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
,,Stop času´´
9. ročník
ZUŠ Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica, 966 81

Matúš Martinec

Matúš Martinec súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
,,Farebný sen´´
9. ročník
ZUŠ Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica, 966 81

Matúš Martinec

Matúš Martinec súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
,,Ohňostroj farieb´´
9. ročník
ZUŠ Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica, 966 81

Matúš Valik

Matúš Valik súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kovopád
9. ročník
ZUŠ Nové Mesto nad Váhom, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom, 915 01

Michaela Golianová

Michaela Golianová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Okamih
9. ročník
ZŠ J. J. Thurzu Detva, A. Bernoláka 20, Detva, 96211

Michaela Golianová

Michaela Golianová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čistota rána
9. ročník
ZŠ J. J. Thurzu Detva, A. Bernoláka 20, Detva, 96211

Michaela Golianová

Michaela Golianová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Premeny v tme
9. ročník
ZŠ J. J. Thurzu Detva, A. Bernoláka 20, Detva, 96211

Michal Červeň

Michal Červeň súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
,,Ticho... A mráz.´´
9. ročník
ZŠ Liptovksý Mikuláš, Československej brigády 4, 031 01

Milan Trenčan

Milan Trenčan súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
SNP
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Milan Trenčan

Milan Trenčan súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Autoportrét
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Milan Trenčan

Milan Trenčan súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Luminografia
9. ročník
SZUŠ Banská Bystrica, Okružná 2, Banská Bystrica, 974 04

Natália Gáliková

Natália Gáliková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Stenolez
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Natália Gáliková

Natália Gáliková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Púpava
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Natália Gáliková

Natália Gáliková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pred zámkom
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Natália Gáliková

Natália Gáliková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Konár
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Natália Gáliková

Natália Gáliková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Strom
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Natália Gáliková

Natália Gáliková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V horách
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Patrícia Nádaská

Patrícia Nádaská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Paulina Zonigová

Paulina Zonigová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Hravá jar
9. ročník
ZŠ Vrbové, Komenského 2, Vrbové, 92203

Pavol Horečný

Pavol Horečný súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Vlnenie - detail
9. ročník
ZUŠ Partizánske, Námestie SNP 211/32, Partizánske, 958 01

Peter Bartek

Peter Bartek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

René Dubinský

René Dubinský súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Sabina Kubištelová

Sabina Kubištelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
História
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Sabina Kubištelová

Sabina Kubištelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Za slniečkami
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Sabina Kubištelová

Sabina Kubištelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Od zámockého rybníka
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Sabina Kubištelová

Sabina Kubištelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Konár
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Sabina Kubištelová

Sabina Kubištelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Za plotom
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Sabina Kubištelová

Sabina Kubištelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Šedivo
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Sabina Kubištelová

Sabina Kubištelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Majesták
9. ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Sára Janigová

Sára Janigová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Nemé Struny
9. ročník
ZŠ Lučenec, Rúbanisko II 3079, Lučenec, 984 03

Sára Janigová

Sára Janigová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Mesiac pri lavičke
9. ročník
ZŠ Lučenec, Rúbanisko II 3079, Lučenec, 984 03

Sára Setnická

Sára Setnická súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Sebastián Kučera

Sebastián Kučera súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čakanie...
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Sebastián Kučera

Sebastián Kučera súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Splynutie
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Sebastián Kučera

Sebastián Kučera súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Metamorfózy
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Sebastián Kučera

Sebastián Kučera súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Podvečerný tanec vtákov
9. ročník
ZŠ Župkov, Župkov 18, 966 71

Silvia Mihalovičová

Silvia Mihalovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Už len pár metrov do cieľa a zvíťazíme
9. ročník
ZŠ Brezová pod Bradlom, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom, 906 13

Silvia Mihalovičová

Silvia Mihalovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zimná idylka
9. ročník
ZŠ Brezová pod Bradlom, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom, 906 13

Sofia Kubincová

Sofia Kubincová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Prítomnosť
9. ročník
ZŠ J. J. Thurzu Detva, A. Bernoláka 20, Detva, 96211

Sofia Kubincová

Sofia Kubincová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Odpoveď
9. ročník
ZŠ J. J. Thurzu Detva, A. Bernoláka 20, Detva, 96211

Sofia Kubincová

Sofia Kubincová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Šťastie
9. ročník
ZŠ J. J. Thurzu Detva, A. Bernoláka 20, Detva, 96211

Sofia Tothová

Sofia Tothová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kroky do neznáma
9. ročník
ZUŠ Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica, 966 81

Sofia Tothová

Sofia Tothová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Motýľ
9. ročník
ZUŠ Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica, 966 81

Sofia Tothová

Sofia Tothová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Dominanty mesta
9. ročník
ZUŠ Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica, 966 81

Sofia Tothová

Sofia Tothová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Západ slnka
9. ročník
ZUŠ Žarnovica, Dolná 25, Žarnovica, 966 81

Šimon Melo

Šimon Melo súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Tamara Vankovicová

Tamara Vankovicová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kontrasty v zimnej záhrade
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Tamara Vankovicová

Tamara Vankovicová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V spleti nôt
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Tamara Vankovicová

Tamara Vankovicová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Mačacie Vyznanie
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Tamara Vankovicová

Tamara Vankovicová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pokoj
9. ročník
ZUŠ Dudince, Ľ. Štúra 155, Dudince, 962 71

Terézia Illešová

Terézia Illešová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Skoré farby
9. ročník
ZŠ Lučenec, Rúbanisko II 3079, Lučenec, 984 03

Tetiana Hovban

Tetiana Hovban súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Tomáš Hronec

Tomáš Hronec súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Tomáš Moravčík

Tomáš Moravčík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Vanesa Ďurišová

Vanesa Ďurišová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Farby jesene
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Viktor Ako

Viktor Ako súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Farebný vesmír
9. ročník
ZŠ Bojnice, Školská 292/7, Bojnice, 972 01

Viktória Moravčíková

Viktória Moravčíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V Kráľovstve snehu
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Viktória Moravčíková

Viktória Moravčíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Smrť stromu
9. ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Viktória Nečová

Viktória Nečová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Modern art
9. ročník
ZŠ Budimír, Budimír 411, Budimír, 044 43

Vilma Urdová

Vilma Urdová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Tri koruny
9. ročník
ZŠ Sabinov, Komenského 13, Sabinov, 083 01

Žofia Kubíková

Žofia Kubíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Už Kvitnú
9. ročník
ZŠ Púchov, Komenského 652/50, Púchov, 020 01

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.