Domov >> História >> 16.ročník >> Súťažné práce

Nina Prochádzková

Nina  Prochádzková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ľadové srdce
9 ročník
SZUŠ Liptovský Mikuláš, Tranovského 1, Liptovský Mikuláš, 031 01

Alex Milučký

Alex  Milučký súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Výhľad
8 ročník
ZŠ Žilina, Martinská 20, Žilina, 010 08

Eliška Mičková

Eliška  Mičková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V hľadáčiku
8 ročník
ZŠ Holíč, Školská 2, Holíč, 90851

Veronika Semanová

Veronika Semanová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
Zátišie so sviečkou
9 ročník
ZŠ Prešov, Lesnícka 1, Prešov, 080 01

Martin Lukáč

Martin  Lukáč súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
BIRDS DANCE
9 ročník
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír, Budimír 11, Budimír, 044 43

Gabriela Špotáková

Gabriela  Špotáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Fotografia
9 ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Filip Bartoš

Filip  Bartoš súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Fotografia
8 ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Elena Dobšovičová

Elena Dobšovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok, úžitkový, resp. dekoratívny predmet
Svietnik tanečnica
8 ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Lea Kminiaková

Lea Kminiaková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
Pohodlná skriňa
8 ročník
ZŠ Zvolen, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen, 960 01

Ella Mišuráková

Ella  Mišuráková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok, úžitkový, resp. dekoratívny predmet
4 lístkový kvietok
3. a 4. ročník
SZUŠ Lučenec, Novohradská 2, Lučenec, 984 01

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.