Domov >> História >> 10.ročník >> Súťažné práce

Michalela Komarová

Michalela Komarová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok - úžitkový alebo dekoratívny predmet
Medzi múrmi
8 ročník
CVČ Orgovánová 5, Košice

Meryen Tatiana Harnuboglu

Meryen Tatiana Harnuboglu súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok - úžitkový alebo dekoratívny predmet
Úlovok z morských vô
3. a 4. ročník
SZUŠ Vlkovce 70, Vlkovce

Henrieta Kiralyová

Henrieta Kiralyová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok - úžitkový alebo dekoratívny predmet
Čelenka a kravata
3. a 4. ročník
ZUŠ J. Kowalského, Laurinská 20, Bratislava

Viktória Fedáková

Viktória Fedáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového alebo dekoratívneho predmetu
Spona
8 ročník
ZŠ Kudlovská, Humenné

Stela Petrovičová

Stela Petrovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok - úžitkový alebo dekoratívny predmet
Oko
3. a 4. ročník
SZUŠ Vlkovce 70, Vlkovce

Veronika Podobová

Veronika Podobová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového alebo dekoratívneho predmetu
Šperk
3. a 4. ročník
ZUŠ D.Kardoša, Novomeského 3, Bánovce nad Bebravovu

Sofia Maliňáková

Sofia Maliňáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok - úžitkový alebo dekoratívny predmet
Výrobok
3. a 4. ročník
ZUŠ Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10 Považská Bystrica

Annamária Bobeková

Annamária Bobeková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového alebo dekoratívneho predmetu
Návrh na vázu
8 ročník
ZŠ Krčméryho 2, Nitra

Ivana Králová

Ivana Králová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok - úžitkový alebo dekoratívny predmet
Pašikov chvost
8 ročník
ZŠ Stará Bystrica 680

Kristína Pšenčíková

Kristína Pšenčíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Hotový výrobok - úžitkový alebo dekoratívny predmet
Alternatívny náhrdelník: Leto
3. a 4. ročník
ZUŠ Frica Kafendu, Cyrila a Metóda 20, Vrútky

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.