Domov >> Hlasovanie >> Fotografia “ 9. ročník

* Poradie diel je náhodne zobrazované. Nesúvisí s počtom hlasov.

Denis Valachovič

Denis Valachovič súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Disharmónia
9. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč 908 51

Ella Radičová

Ella Radičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Viktória Leporisova

Viktória Leporisova súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Denis Valachovič

Denis Valachovič súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Okienko umenia
9. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč 908 51

Viktória Leporisova

Viktória Leporisova súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Daniela Dudová

Daniela Dudová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Farba jesene
9. ročník
ZŠ Martinská Martinská 20, Žilina 010 08

Denis Valachovič

Denis Valachovič súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zrnká
9. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Barbora Buvalová

Barbora Buvalová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Na cestách
9. ročník
Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv.Cyrila a Metoda 20, Vrútky 038 61

Sebastian Kučera

Sebastian Kučera súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Orloj
9. ročník
ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Zoja Jergušová

Zoja Jergušová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
„Kvapeľ“
9. ročník
ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina, 010 08

Tamara Mičianová

Tamara Mičianová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čičmianska krása
9. ročník
ZŠ Martinská, Martinská 20, Žilina 010 08

Denis Valachovič

Denis Valachovič súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Svetlo v tme
9. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč 908 51

Andrej Škovránek

Andrej Škovránek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Nad obzorom
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Natália Mikovičová

Natália Mikovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čakanie
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Diana Bučová

Diana Bučová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Trenčín
9. ročník
ZŠ Martinská Martinská 20, Žilina 010 08

Andrej Škovránek

Andrej Škovránek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Vesmír
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Iveta Zsigová

Iveta Zsigová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Môj kamarát Mesiac
9. ročník
ZŠ L.Novomeského Rúbanisko II/3079, Lučenec 984 03

Mário Fedor

Mário Fedor súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Nočná kompozícia
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Andrej Škovránek

Andrej Škovránek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Jesenná paleta
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského 652/50, Púchov, 020 01

Katarína Janíčková

Katarína Janíčková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Cez obraz odísť do krajiny
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Diana Bučová

Diana Bučová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kráľ Strečna
9. ročník
ZŠ Martinská Martinská 20, Žilina 010 08

Daniela Dudová

Daniela Dudová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Hopsanie
9. ročník
ZŠ Martinská, Martinská 20, Žilina 010 08

Sebastian Kučera

Sebastian Kučera súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Oko
9. ročník
ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Sebastian Kučera

Sebastian Kučera súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Dúha z áut
9. ročník
ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Mária Kubicová

Mária Kubicová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zdravá a chorá, ale priateľsky
9. ročník
ZŠ Martinská Martinská 20, Žilina 010 08

Zoja Jergušová

Zoja Jergušová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
„Zub zimy“
9. ročník
ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina, 010 08

Denis Valachovič

Denis Valachovič súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Rýchlosť
9. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč 908 51

Veronika Kuchtová

Veronika Kuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Leto na záhrade
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Barbora Buvalová

Barbora Buvalová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ocino
9. ročník
Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv.Cyrila a Metoda 20, Vrútky 038 61

Sebastian Kučera

Sebastian Kučera súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čakanie
9. ročník
ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Eliška Horváthová

Eliška Horváthová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zabudnutá jabloň
9. ročník
ZŠ Martinská Martinská 20, Žilina 010 08

Lýdia Sobotova

Lýdia Sobotova súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Barbora Buvalová

Barbora Buvalová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čaro všedných dní
9. ročník
Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv.Cyrila a Metoda 20, Vrútky 038 61

Mea Makarovičová

Mea Makarovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V kráľovskej záhrade
9. ročník
ZŠ Martinská Martinská 20, Žilina 010 08

Barbora Buvalová

Barbora Buvalová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pri tvorbe
9. ročník
Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv.Cyrila a Metoda 20, Vrútky 038 61

Sebastian Kučera

Sebastian Kučera súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Práca rúk
9. ročník
ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Matej Čičman

Matej Čičman súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
„Koníček“
9. ročník
ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina, 010 08

Andrej Škovránek

Andrej Škovránek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pokojný večer
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Matúš Antony

Matúš Antony súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Trojuholník
9. ročník
ZŠNad Medzou 1, Spišská nová Ves, 052 01

Katarína Janíčková

Katarína Janíčková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Z kopca
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Andrej Škovránek Škovránek

Andrej Škovránek Škovránek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V oblakoch
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Mário Fedor

Mário Fedor súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Disharmónia
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Denis Valachovič

Denis Valachovič súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Odrazy
9. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč 908 51

Matej Čičman

Matej Čičman súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
„Ako EKO na to ?“
9. ročník
ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina, 010 08

Natália Mikovičová

Natália Mikovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Až kým slnko na obzore nezapadne
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Andrej Škovránek

Andrej Škovránek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ako na dlani
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského 652/50, Púchov, 020 01

Barbora Buvalová

Barbora Buvalová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Architektúra
9. ročník
Základná umelecká škola Frica Kafendu, Sv.Cyrila a Metoda 20, Vrútky 038 61

Matej Čičman

Matej Čičman súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
„Nákladná stanica“
9. ročník
ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina, 010 08

Andrej Škovránek

Andrej Škovránek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Minecraft
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Barbora Menyhartová

Barbora Menyhartová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Martin Rigan

Martin Rigan súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

Alžbeta Horváthová

Alžbeta Horváthová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
„Včelia Poézia“
9. ročník
ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina, 010 08

Michaela Kucejová

Michaela Kucejová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Dúhová lyžovačka
9. ročník
ZŠ L.Novomeského, Rúbanisko II/3079, Lučenec 984 03

Katarína Janíčková

Katarína Janíčková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Hallstatt
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského, 652/50, Púchov, 020 01

Veronika Kuchtová

Veronika Kuchtová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Večer na pláži
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského 652/50, Púchov, 020 01

Andrej Škovránek

Andrej Škovránek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Opar nad krajinou
9. ročník
ZŠ J.A.Komenského, Komenského 652/50, Púchov, 020 01

Amélia Latinská

Amélia Latinská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia
9. ročník
ZŠ Modra, Vajanského 93, Modra, 900 01

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.